KANTUAK-CHANTS

Baionako diosesaren kantu ofiziala Frantses XabierekoaV. sortzearen mendeurrena.

Chant officiel du 5è centenaire pour le Diocèse de Bayonne

Partitions

SAN FRANTSESI, BOST MENDE W 40

Hitzak: E. LARRE – Airea: J.LARRIEU – Organoa : M. DHERS

San Frantsesi, bost mende du, egin zion hel Jainkoak.
Xabieren sortu bazen, Jatsun ziren arbasoak,
Bihotzeko esker onak zor baititu Nafarroak.

1
Aitaz Garaztar, amaz Baztandar
Euskal Herriko zen Frantses
Bainan bazoan munduan zehar
Kristoren maitasun bidez.
2
Parisen zuten ixtudiotan
Izar batzuk distiratu
Inazioren gidari pean
Lagundia zuten sortu.
3
Fede sukarrez zazpiak ziren
Igan martiren mendira ;
Hiru botuak egin zituzten
Eta beste bat gainera.
4
Aita Saindua lauzkatu nahiz
Ziotela obeituko
Laugarren botuz ziren eskaini
Aita horren zerbitzuko.
5
Bainan Frantsesek xoilki luzatuz
Xina lurrerat begia
Oro bataia, kurritu ditu
India ta Japonia.
6
Sukarrak joa, zerurat doa
Euskal otoitz errepikan
Gure herri hau eta mundua
Gauden leial Kristo baitan.A SAINT FRANCOIS, POUR LE 500ème ANNIVERSAIRE.
SAN FRANTSESI, BOST MENDE W 40

(traduction française par Peio Ospital)

Cela fait cinq siècles que Dieu appela Saint François.
S’il naquit à Xabier, ses ancêtres étaient de Jaxou,
La Navarre doit de chauds remerciements.

1 – Garaztar de père, baztandar de mère,
François était originaire du Pays Basque,
mais il allait de par le monde
par amour pour le Christ.

2 – Des étoiles brillèrent
durant leurs études à Paris :
sous la conduite d’Ignace,
ils fondèrent la Compagnie.

3 – Animés du feu de la foi, les sept
gravirent le mont des martyrs ;
ils prononcèrent les trois vœux
et un autre en plus.

4 – Voulant aider le Pape,
ils lui promirent obéissance ;
par un quatrième vœu
ils se mirent à son service.

5 – Cependant seul François
porta son regard sur la Chine.
Baptisant tout le monde
Il parcourut l’Inde et le Japon.

6 – Frappé par la fièvre, il meurt,
priant en basque.
Puissent ce pays et le monde entier
Demeurer fidèles au Christ.

partition: cliquez ici-hemen

SAN FRANTSES JATSUKOA W.9

P. Basile JOANNATEGUY, O.S.B (1895)

San Frantses Jatsukoa,
Otoitz egizu guretzat.
San Frantses Jatsuko,
Otoitz egizu guretzat.

1
San Frantses, eskualdun semea,
Eskual herriko lorea,
Utzi duzulakotz mundua,
Jaunak benedikatua.
2
Amodioz Jainkoarentzat
Utzi dituzu bertzentzat
Mundu huntako atseginak,
Zuretzat hautatu penak.
3
Utzirik ere ohoreak
Eta munduko bideak,
Jarri zinen bizi guziko
Iñazioren meneko.
4
Jesusentzat sutan bihotza,
Munduz-mundu bazabiltza
Jesusen ezagut-arazten
Eta haren maitarazten.
5
Penitentziari emana,
Utziz loa eta lana,
Zabiltza arimen ondotik
Hek zeruratzea-gatik.
6
Hortakotz bethi auhenetan,
Bethi othoitz kartsuetan,
Erraten zinion Jaunari :
" Barka, Jauna, gizonari! "
7
" Oi ! nere Jesus guziz ona,
Nik noiz duket zoriona
Jende guzien ikusteko
Denak zuri belhauniko "!
8
Othoitz egin-eta horrela
Nigarra dariozula,
Zohaz berriz ere airean
Biziaren gal-orduan.
9
Gogotik, itsuak argituz,
Eri direnak sendatuz,
Hilak piztuz, zohaz aintzina
Salbaien herriak barna.
10
Zaitugunaz geroz gurea,
Frantses Jatsuko semea,
Zerurat gaitezken artean,
Lagunt gaitzatzu lurrean ! -

partition: cliquez ici-hemen

OI SAN FRANTSES JATSUKOA W 10

Oi San Frantses Jatsukoa,
Zuk bezala dugun maita
Gure aita zerukoa,
Zuk bezala dugun maita
Jaun Goikoa.

1
Euskal seme, gazte odol bero,
Nola zinen kanbiatu gero !
Jesusentzat utzi tuzu oro,
Amodioz zinelakotz erho.
2
Joan zira herria utzirik,
Elizaren deia aditurik,
Bihotzean duzula bakarrik
Nola salba arimak galtzetik.
3
Zonbat mila dituzu salbatu ?
Berri Ona nola zuk hedatu !
Gaur zeruan Elizak zu zaitu
Misionesten patrointzat hautatu.
4
Itsas-gizon itsas-gizonekin,
Arraintzari arraintzariekin,
Oi ! zer lanak ditutzuna egin !
Zerukotzat hor zintuen mozkin.
5
Oi San Frantses, begira gazteak,
Ez ditzala lotsa bizitzeak,
Mundu hits hau argituz fedeak
Xora ditzan zerurat heltzeak !
6
Erientzat, oi ! zer bihotz ona,
Zer indarra agertu duzuna !
Orai ere beha heien gana,
Emozute zuri galdegina.
7
Euskaldunak mundu zabalean
Zonbat dira Etxea gogoan !...
Zuk bildurik, artalde berean,
Gaiten kausi zurekin zeruan ! (Pierre Narbaitz)

8
Etorri zen bi mila urtea
Parropien arramoldatzea
Errex baitzen, Frantses, oroitzea
Zuri zela Garazi zaintzea.


9
Aita Jatsu, Donibanekoa
Baztangoa amaren erroa
Etxaberrin duzu sor-lekua
Salba zazu zure Nafarroa .

10
Inazio eta lagunekin
Jaunarentzat duzu botu egin
Emaguzu segitzea berdin
Jesu Kristo ereilearekin. (Emile Larre)

partition: cliquez ici-hemen

GORA GORA SAINDU HAUNDIA !
OTOI BEIRA ESKUAL HERRIA !

1
Xabier Herriko Eskualdun Semea
Gazte kartsua zen dohainez betea.
2
Hartze onekoa Pariserat jorik
Ikasle funtsezko jarri zen gazterik.
3
Munduak lausenguz zuen lilluratu
Inaziok berriz Jaunari bihurtu
4
Apezturik doa Indio alderat
Arimen biltzeko Jainko artalderat.
5
Zenbat arrangura arimen ondotik
Bainan Jaunak beti zeraman eskutik.
6
Mirakuilu frango zituen egiten
Eriak sendatzen, hilak ere pizten.
7
Ikusten baitzuen Frantsesen ahala
Jendea horra zen, Jesusi bezala.
8
San Frantses O Saindu hain gorresgarria
Benedika zazu gur’Eskual Herria.